تلفن :33285811 - 021 فاکس :89774288-021

لطفاً رزومه كاری و مشخصات فردی خود را ارسال فرمائيد

نام و نام خانوادگی :   نام پدر :  
جنسیت :   مذهب :  
تلفن ثابت :   تلفن همراه :  
وضعیت نظام وظیفه :   سابقه بیمه :  
توضیحات تحصیلی :   تخصص کاری :  
شغل مورد درخواست :   آدرس محل سکونت :  
ایمیل :  
فایل ضمیمه حجم باید زیر 1000kb و فرمت pdf,doc,docx باشد.